Προσωρινό κλείσιμο Ληξιαρχείου Πειραιά

Προσωρινό κλείσιμο Ληξιαρχείου Πειραιά

Την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 και από ώρα 12:00 μ.μ., όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πειραιά θα παραμείνουν κλειστά, λόγω απολύμανσης του κτιρίου για τον κορωνοϊό.

Πηγή: Κανάλι Ένα